• OZNAM

     • V zmysle VZN Mesta Levoča č. 8/2022, ktoré nadobúda účinnosť 01.01.2023

      o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča sa určuje:

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

      • za dieťa do 3 rokov veku                      60,00 €
      • za dieťa nad 3 roky veku                      20,00 €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

      určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie  v 3. finančnom pásme

      Úhrada stravného je vo výške:  2,40 € 

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje