• denny rezim

    •  

     Denný režim detí

      Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča

      

      

     Schádzanie detí

      

     Hry a činnosti podľa výberu detí

     - dôraz sa kladie na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb

     - súbežne sa môže uskutočňovať aj vzdelávacia aktivita

      

     Zdravotné cvičenie

     - môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa

     - môže sa realizovať v interiéri, ako aj v exteriéri materskej školy

      

     Činnnosti zabezpečujúce životosprávu - desiata            

                                        od 08,15 hod.                do 08,30 hod.   č. 3

                                        od 08,30 hod.                do 08,45 hod.   č. 2

                                        od 08,45 hod.                do 09,00 hod.   č. 1                                 

      

        - deti sa v jedálni striedajú podľa tried

      

     Vzdelávacia aktivita

     - je aktivita vzťahujúca sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí

     - môže byť aj súčasťou všetkých ostatných denných činností

      

     Pobyt vonku

     - súčasťou sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy

     - skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok

     - v letných mesiacoch sa realizuje aj po olovrante do príchodu rodičov

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed           

                                 od 11,15 hod.                                do 11,35 hod.      č. 3

                                 od 11,40 hod.                                do 12,00 hod.      č. 2

                                 od 12,00 hod.                                do 12,20 hod.     č. 1

                               

     - obedová činnosť sa prispôsobuje potrebám detí

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena a odpočinok

                               od 11,35 hod.                               do 14,00 hod.       č. 3

                               od 12,00 hod.                               do 14,00 hod.       č. 2

                               od 12,20 hod.                               do 14,10 hod.       č. 1

                             

     - minimálne trvanie odpočinku je 30 minút

     - môže sa diferencovať podľa potrieb detí

      

     Činnosti zabezpečujúcu - životosprávu - olovrant       

                                   od 14,00hod.                                do 14,30 hod.      

      

     Hry a činnosti podľa výberu detí

     - dôraz sa kladie na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb 

      

     Ukončenie prevádzky o 16,00 hod. 

      

      

  • Kontakty

   • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
   • +421 x 53 451 2300
   • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
   • 53480465
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
   • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje