• Štebotavý vrabček

    •  

     Jazyk a komunikácia   

         Zameriavame sa hlavne na rozvíjanie komunikačných schopností, nakoľko materskú školu navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít. Vytvárame prostredníctvom spontánnych hier a riadených činností možnosti verbálneho kontaktu medzi deťmi a detí s dospelými. Dbáme na dodržiavanie postupnosti osvojovania štátneho jazyka (objekt – obraz - slovo/pojem). Pri osvojovaní nových slov zapájame u deti sluchový, zrakový, hmatový vnem, dopĺňame ho rôznymi činnosťami, pohybom a dramatizáciou.

      

        Trojtriedne pracovisko sídli v účelovej dvojpodlažnej budove, z ktorej horné podlažie slúži na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Súčasťou horného poschodia sú sociálne zariadenia pre deti (WC, kúpeľňa), sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov a kabinet pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Triedy sú vybavené novým nábytkom, ktorý je prispôsobený potrebám detí. Každá trieda je vybavená PC, tlačiarňou, CD prehrávačom, interaktívnymi tabuľami. V školskom kabinete sa nachádzajú učebné, didaktické pomôcky, ktoré sú k dispozícii všetkých pedagogickým zamestnancom. Nachádzajú sa v ňom aj pomôcky na pohybové aktivity a detská, odborná literatúra, ktorá je priebežne dopĺňaná o nové tituly. Triedy sú priebežne dopĺňané hračkami, stavebnicami a výtvarným materiálom podľa potreby a ponuky. Po materiálnej stránke je materská škola vybavená na veľmi dobrej úrovni.


         Na dolnom podlaží je vstupná chodba, sociálne zariadenie pre deti WC, sprcha, šatňa detí, práčovňa, sklad na potraviny, miestnosť pre vedúcu jedálne so šatňou pre nepedagogických zamestnancov predelená so sociálnym zariadením, kuchyňa, jedáleň a riaditeľňa. Za pestrosť a kvalitu stravy zodpovedá kuchárka pod vedením vedúcej školskej jedálne. Materská škola má aj pivničný priestor, v ktorom sa nachádza kotolňa, miestnosť na záhradný nábytok. 


        Exteriér materskej školy tvorí trávnatý areál s dvoma pieskoviskami, hojdačkami, kvetinovým záhonom a chodníkom.

     Vykurovanie materskej školy je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

  • Kontakty

   • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
   • +421 x 53 451 2300
   • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
   • 53480465
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
   • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje