• Členovia Rady školy v zložení: 

     

    Predseda Rady školy : Mgr. Beáta Džačovská 

    Za pedagogických zamestnancov: Zuzana Olekšaková, Mgr. Beáta Džačovská

    Za nepedagogických zamestnancov: Viera Hamorová

    Za zriaďovateľa: Anna Kravecová, Mgr. Ladislav Ogurčák, JUDr. Ľubomír Murín 

    Za rodičov: Šarlota Holubová, Veronika Lacková, Simona Šimoničová 

     

  • Kontakty

   • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
   • +421 x 53 451 2300
   • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
   • 53480465
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
   • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje