• Oznam

     • Materská škola prerušuje výchovno-vzdelávací proces v termíne od 24.09. do 03.10.2021 (vrátane) na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 27.09.2021. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje podrobiť sa opatreniam v poučení a plniť karanténne opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia. 

       

     • Oznam

     • Dňa 03.09.2021 elokované pracovisko Levočské Lúky 3, mestská časť Levoča, ako súčasť materskej školy, Predmestie 26, výchovno-vzdelávací proces nebude prebiehať z dôvodu odstávky pitnej vody.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Bc. H. Fľaková

      riaditeľka MŠ 

       

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje