• Oznam

     • V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou Covid-19 a na základe rozhodnutia primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA bude výchova a vzdelávania v Materskej škole, Predmestie 832/26, Levoča prerušené od 29.03. do 09.04.2021. 

     • Oznam

     • V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou Covid-19 a na základe rozhodnutia primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA bude výchova a vzdelávania v Materskej škole, Predmestie 832/26, Levoča prebiehať naďalej podľa pokynov platných od 08.03.2021 až do odvolania prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutne prezenčným výkonom práce a pre deti v predškolskom veku.

      Podmienkou nástupu dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces je negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 dní.  Vstup sprevádzajúcej osoby do materskej školy je povolený len s prekrytím tvárovej časti respirátorom bez výdychového ventilu. 

     • Oznam

     • V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 02. marca 2021 s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 a na základe rozhodnutia primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA bude výchova a vzdelávanie v materských školách prebiehať takto: v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre detí v predškolskom veku.

      Podmienkou nástupu dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces v MŠ je negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 počítaných dní k dátumu nástupu dieťaťa do materskej školy. 


      https://www.minedu.sk/data/att/18658.pdf

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje